Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o konkursach
Informacja o konkursach
18.06.2018 więcej
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW
NA STANOWISKA DYREKTORÓW Zespołu Szkół Energetycznych i
Usługowych w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 11b Zespołu
Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie, ul. Pokoju 4
30.04.2018 więcej
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA
STANOWISKO DYREKTORA I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola
Miarki w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 25
30.04.2018 więcej
Wyniki: konkursy ofert na dyrektorów
Wyniki: konkursy ofert na dyrektorów
08.06.2017 więcej
Konkurs na stanowiska dyrektorów
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW
NA STANOWISKA DYREKTORÓW • II Liceum Ogólnokształcącego
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie, ul. Pokoju 4 •
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, ul. Dworcowa
1 • Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, ul. Karola Miarki
9
27.04.2017 więcej
Wyniki: konkursy ofert na dyrektorów - kandydaci
Wyniki: konkursy ofert na dyrektorów - kandydaci
20.05.2016 więcej
Konkursy na stanowiska dyrektorów
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW
NA STANOWISKA DYREKTORÓW Zespołu Szkół Technicznych w
Mikołowie, ul. Rybnicka 44; Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w
Mikołowie, Gliwicka 366; Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a
21.04.2016 więcej
RADA NADZORCZA „CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE” Sp. z o.o ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
RADA NADZORCZA „CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE” Sp. z o.o
z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Waryńskiego 2 ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁKI
21.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się